حضرت علی اصغر (ع) و شمایل شیرخواره 03

تبلیغات هیئت حضرت علی اصغر (ع) و شمایل کودک شیرخواره

2,500 تومان
کد: moharram-03

تبلیغات هیئت حضرت علی اصغر (ع) و شمایل کودک شیرخواره

تبلیغات هیئت حضرت علی اصغر (ع) و شمایل کودک شیرخواره با زمینه خاکی و کاغذ سوخته با نقش کتیبه محتشم در دوطرف طرح ، کاروان اسرا در پایین طرح  که بصورت لایه باز و اندازه داربستی طراحی شده .

ابعاد (L x W x H)
وزن