طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر07

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم مادر07

8,000 تومان
کد: tarhim-m-07

2 Agahitarhim M K

  طرح لایه بازاعلامیه ترحیم مادر07

طرح لایه بازآگهی ترحیم مادر07 که یکی از طرح های آگهی ترحیم برای مادر می باشد شما می توانید از نام پدر و جوان نیز برای آن استفاده نمایید.

کل طرح به صورت لایه باز می باشد.در این طرح آگهی ترحیم یا اعلامیه ترحیم مادر 07 از یک زمینه مشکی با یک حاشیه طلایی استفاده شده است اسم متوفی در قسمت وسط و داخل یک کادرطراحی شده است.

در قسمت پایین این طرح آگهی ترحیم از شمع های قرمز و یک پر استفاده کرده ایم این طرح به صورت ساده و کاملا لایه باز بوده واگر قسمتی از طرح رابخواهید می توانید به راحتی بزرگ و کوچک یا حذف واضافه نمایید.شما میتوانید متن و نوشته و شعرهای این طرح را بامتن ها و شعرهای خود جایگزین نمایید .قالب این طرح به صورت عمودی است .

بنر عرض 5،آگهی ترحیم،آگهی ترحیم مادر،طرح لایه باز آگهی ترحیم ،طرح لایه بازآگهی ترحیم مادر07 ،طرح آگهی پدر،آگهی ترحیم جوان